શ્રીજી જ્યોતિષ
Image
હિરેન બી. પાઠક
જ્યોતિષ (એ.એસ.યુ.)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Our Services

જન્મ પત્રિકા
કોમ્પ્યુટર જન્મ પત્રિકા
વાસ્તુ યજ્ઞ
નવચંડી યજ્ઞ
નારાયણ બલી
શ્રાપિત દોષ
શ્રીપણી શ્રી યંત્ર
બગલામુખી યંત્ર
ખાત મુહૂર્ત
ઉપનયન સંસ્કાર
વર - કન્યા મેળાપક
વિવાહ

દરેક નાનામોટા પ્રસંગો માટે લાભદાયી મુહુર્ત કાઢી આપનાર.
દુકાન, મકાન, ઓફીસના વાસ્તુદોષનું સચોટ નિવારણ કરનાર.
ધાર્મિક કર્મકાંડ શાસ્ત્રોક્ત રીતે કરનાર અને માર્ગદર્શન આપનાર.

Offers & Discount

 • Paytm 8000095011
  GPay 8000095011
  PhonePe 8000095011
  Bank

  A-૧૦, શ્રીનાથદીપ સોસાયટી, પુનમ કોમ્પલેક્ષની પાસે, વાધોડીયા રોડ, વડોદરા.

  Share this DVC in all over the World.
  Don't forget to add Country Code.
  Design by : www.tachukdiad.com