કીર્તિ જૈન એન્ડ કું.
Image
શ્રી કીર્તિ જૈન
પ્રોપરાઈટર

Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Our Services

1.   એક કલાક જ્યોતિષ કન્સલ્ટિંગ ફી રૂપિયા 10000 દશ હઝાર.
2.   વેપાર વ્યવસાય વૃદ્ધિના પ્રયોગો 60000 થી 10,00,000 પર્યંત.
3.   દુશ્મનીને રોકવાના, બદલી કરાવવાના કે અંડર વોર્લ્ડના ઇસમોથી મળતી ધાક ધમકી સામે રક્ષણ રૂપ પ્રયોગો 5,00,000 થી 1,00,00,000
4.   હેલ્થ રિકવરી યરયોગ 25,000
5.   વિદ્યા અભ્યાસ તાવીઝ 11,000, 21,000, 50,000, 1,25,000 તથા તેથી વધુ
6.   ન વેંચતા જમીન મકાન માટેના પ્રયોગો 25,000 તથા તેથી વધુ

કાર્યાલયનો સમય : સવારે 9 થી 12     બપોરે 3 થી 8.30

Offers & Discount

 • હાલમાં કોઈ ઓફર્સ ઉપલબ્ધ નથી.
 • Paytm
  GPay 9227252969
  PhonePe
  Bank

  ૧૨૩ નેમિનાથ સોસાયટી, વિભાગ - ૨, જૈન દેરાસરની પાસે, રાણીપ મેઈન રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦

  Share this DVC in all over the World.
  Don't forget to add Country Code.
  Design by : www.tachukdiad.com